آدم و حوا نت پیانو


2015-01-29 20:55:39

آدم و حوا بوی دیروز ۱۰2010-11-18 07:18:11


آدم و حوا
ترانه سرا: منصور تهرانی
گوگوش
آهنگساز: مارتیک

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

وقتی که ما رو از گل سرشتن
با جوهر عشق ما رو نوشتن

تو سیب سرخو از شاخه چیدی
تو روح عشقو در من دمیدی

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

همراه ما بود از آفرینش
وسوسه های این قلب سرکش

عشق و محبت با ما عجین شد
از اولین روز قسمت همین شد

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم