گل سرخ نت موسیقی


2011-03-19 01:35:42

گل سرخ بوی دیروز ۱
2009-11-08 17:18:48

گل سرخ دیار ۱
2010-04-04 05:06:06

گل سرخ آکورد


2011-12-02 03:11:02


گل سرخ
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
ویگن

آخر ای محبوب زیبا
بعد از آن دیر آشنایی

آمدی خواندی برایم
قصه تلخ جدایی

مانده ام سر در گریبان
بی تو در شبهای غمگین

بی تو باشد همدم من
یاد پیمانهای دیرین

آن گل سرخی كه دادی
در سكوت خانه پژمرد

آتش عشق و محبت
در خزان سینه افسرد

اكنون نشسته در نگاهم
تصویر پر غرور چشمت

یكدم نمیرود از یادم
چشمه های پر نور چشمت