توپولی ریزه میزه نت موسیقی


2011-04-14 13:20:49

سنگ و زدم به شیشه بوی دیروز ۲۰
2013-07-07 18:19:36

سنگ و زدم به شیشه پیانو آسان


2014-02-12 19:57:02


توپولی ریزه میزه
اندی

سنگ و زدم به شیشه ، دوست دارم همیشه
تپلی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه

الاکلنگ و تیشه، دوست دارم همیشه
تپلی ریزه میزه نگو که بلا نمیشه

دل منو برد والا
چاقالی ترکی والا

زلفاتو شونه کردی
همه رو دیوونه کردی

سنگ و زدم به شیشه ، دوست دارم همیشه
تپلی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه

الاکلنگ و تیشه، دوست دارم همیشه
تپلی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه

آره منو کشتی فدات شم
فدای اون ناز و ادات شم

همه میدونن چقدر بلایی
قسمت من باشی الهی

هرچی بهت میگم نگیر بهونه
میگی برو گم شو دلم از تو خونه

خیلی دوست دارم خودت میدونی
خداکنه صد سال پیش من بمونی

سنگ و زدم به تیشه، دوست دارم همیشه
تپلی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه

الاکلنگ و تیشه، دوست دارم همیشه
توپولی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه

شب که میشه تنهام تو کوچه ها میگردم
عشق تو توقلبم توئی دوای دردم

از نگاه اول بدنبال تو بودم
بیا توپول قشنگم بذار دورت بگردم

آره منو کشتی فدات شم
فدای ناز و ادات شم


همه میدونن چقدر بلایی
قسمت من باشی الهی

هرچی بهت میگم نگیر بهونه
میگی برو گم شو دلم از تو خونه

خیلی دوست دارم خودت میدونی
خداکنه صد سال پیش من بمونی

سنگ و زدم به تیشه، دوست دارم همیشه
تپلی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه

الاکلنگ و تیشه، دوست دارم همیشه
توپولی ریزه میزه اینقده بلا نمیشه