با من بمون قبیله عشق2011-02-06 18:42:47

با من بمون بوی دیروز ۶
2010-03-29 03:23:45

با من بمون نت پیانو


2014-05-30 20:04:17

با من بمون ۲ نت پیانو


2015-03-13 22:53:13


با من بمون
ترانه سرا: رضا اشعاری
حمید غلامعلی

با من بمون حرف نگفته دارم
میخوام بازم سر رو شونه ت بذارم
نگات بشه مرحم زخم کهنه م
تموم بشه شبای انتظارم
میخوام با تو از شب قصه پاشم

میخوام با تو صبح ترانه باشم
میخوام برات از زندگی بخونم
توی هوات مثل غزل رها شم