سفر نکن بوی دیروز


2010-02-21 07:08:57


سفر نکن
آهنگساز: بابک بیات
ترانه سرا: شهرام دانش
مهرداد شهسوارزاده

سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
با زخم بی رحم سفر
قلب منو پرپر نکن
بیا که در خلوت خویش
بار دگر سفر کنم
این شب شاعرانه را به پای تو سحر کنم
من همه شب به داد تو
ناله زدم به یاد تو
خط به خط ترانه ام
پر شده از فریاد تو
بیا و دریای شبو به صبح عشق کرانه کن
سرود عاشقانه را در رگ من ترانه کن
سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
با زخم بی رحم سفر
قلب منو پرپر نکن
من بی گناهم بی گناه
به من پناه بده پناه
نذار که بشکنه تنم
تو هجرت این کوره راه
تو رفته ای و بغض عشق
شکسته در گلوی من
تو رفته ای اما عکس تو
همیشه رو به روی من
چه شام پر عذابیه
شبی که بی تو سر نشد
وقتی که ویرون می شدم
اینجا کسی خبر نشد
سفر نکن سفر نکن
عمر منو به سر نکن
با زخم بی رحم سفر
قلب منو پرپر نکن