یاد من باش بوی دیروز ۸
2010-11-05 13:41:00


یاد من باش
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
رامش

به یاد باغ پرپر
به یاد نسترن باش
ای کفتر پریده
گاهی به یاد من باش

تو اوج یک شبانه
تو عمق یک آینه
میون یک ترانه
گاهی به یاد من باش

ای کفتر پریده
ای رفته و رسیده
گاهی به یاد من باش

ببین بیین جه ساده
ستاره سرنگون شد
میخک به خاک افتاد
شقایق غرق خون شد

ببین ببین چه آسون
به یک سفر شکستم
چنین به خود شکسته
از پا فرو نشستم

ببین بین چه تلخم
بی تو به این شبانه
از خود چه در گریز و
به نا کجا روانه

من ماه دلشکسته
من آفتاب خاموش
من قصه ی نگفته
ترانه ی فراموش