مرغ عاشق بوی دیروز ۸
2010-11-04 05:25:15

مرغ عاشق نت پیانو


2014-04-21 18:38:46


شریک پرواز
عارف

امشب بیا درد منه غم زده بشنو
یک قصه از این دل ماتم زده بشنو
دو مرغ عاشق ...... دو مرغ تنها
با هم میخواستن که برن لونه بسازن
با خنده هاشون ......با نغمه هاشون
طلسم خوشبختی تو اون خونه بسازن
یه روز فلک اتش به بال و پرشون زد
غم جدایی بلا به جون غم آشیون زد
قناری ها مرغ جدا مانده زیارم
که درد دوری ......به ناصبوری قلم به خون زد
دلم گرفته, تو مرغک من ...... بیا تا بار دگر با تو بخندم
بیا و باش ای گل من شریک پروازم
که دل غم زده بر مهر تو بندم