یک گل ده گل بوی دیروز ۵۵
2020-03-19 13:56:37

یک گل ده گل آواز فصلها و رنگها2009-12-20 20:05:29


یک گل ده گل - یک گل
ترانه سرا: محمود كيانوش
سیمین قدیری

يك گل ده گل صدتا گل
اينجا آنجا هر جا گل
دامن دامن فروردين
می رويد بر دلها گل
باغ و دره پر گل شد
كوه و دشت و صحرا گل
لبها را گل خندان كرد
شد از شادی لبها گل