یه چیزی میشه دیگه بوی دیروز ۵۵
2020-03-26 17:13:26


یه چیزی میشه دیگه
رضا صادقی

همیشه جای شکرش هست
همه چیمون از این که هست میتونست بدتر هم باشه
این عشقی که بهم داریم
واسه هم وقت میذاریم
میتونست کمتر هم باشه

یه چیزی میشه دیگه ، غصه هاتو بس کن
یه چیزی میشه دیگه ، حالتو عوض کن
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه ، چشامونو ببندیم
یه روزی میرسه که ، به این روزا میخندیم
یه چیزی میشه دیگه ، یه چیزی میشه دیگه

بجنگ ، واسه‌ی لبخندی که این روزا کمه
بخند ، دلتو میشکونن تو ریشه‌ات محکمه
ما با همیم
درد منه ، به خدا دردای تو دردای منه
بغضتو میفهمم ولی دل روشنه ، ما با همیم

یه چیزی میشه دیگه ، غصه هاتو بس کن
یه چیزی میشه دیگه ، حالتو عوض کن
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه ، چشامونو ببندیم
یه روزی میرسه که ، به این روزا میخندیم
یه چیزی میشه دیگه

یه چیزی میشه دیگه ، غصه هاتو بس کن
یه چیزی میشه دیگه ، حالتو عوض کن
یه چیزی میشه دیگه
به این روی سکه ، چشامونو ببندیم
یه روزی میرسه که ، به این روزا میخندیم
یه چیزی میشه دیگه ، یه چیزی میشه دیگه