ماندنی ترین بوی دیروز ۵۵
2021-12-19 08:44:16


ماندنی ترین
امیر جهانشاهی

با نوازش نگاهت شبو از یاد میبرم
با تو از هجوم این حادثه ها بیخبرم

با تو سبزم مثل باغچه
با تو مجنون مثل بید
با تو شاعر مثل نیما
با شعرهای سپید

با تو داغم مثل خورشید
با تو جاری مثل رود
مثل یه نقش مقدس
روی دار تار و پود

وقتی هستی همه نیستن
شاپری بی بی بارون
بگو ماندنی ترینی
منو از سفر نترسون

وقتی هستی همه نیستن
شاپری بی بی بارون
بگو ماندنی ترینی
منو از سفر نترسون

توی چشمای تو میشه
طعم بودن رو چشید
میشه روی غصه ها
رنگ فراموشی کشید

چشمای تو شب خیسه
دوتا یاغوت سیاه
مثل زیبایی برکه
وقت شستشوی ماه

مثل انعکاس فانوس
توی جاده سیاه
اولین سطر ترانه
کشف یه شعر بقا


وقتی هستی همه نیستن
شاپری بی بی بارون
بگو ماندنی ترینی
منو از سفر نترسون