خیالباف بوی دیروز ۵۵
2021-12-19 11:44:16


خیالباف
گلاره

چی میشه صدام و بشنوی بازم من تا کی رویا بسازم
قلب تو میزنه واسم بگو منو دوست داری یا به
همیشه با صدات میشدم آروم مثل قدم زدن تو دل بارون نه
آروم نمیشم انگار تو دلت یا جای منه یا اون
از دلم نمیری به این آسونی تا وقتی میبینم که با اونی
شلوغه دورت امّا یه روزی تک و تنها میمونی
هر کسی منو یاد تو میندازه درد عشق تو میشه هر روز تازه
حواست پیش منه بگو از رفتنت پشیمونی
از وقتی رفتی سیگارام پشت هم انگاری دنیاهام هم کردن پشت به من
چی میخوای بشنوی از حال و روز من یه چیو باید الان با دل خوش بگم
کاش میشد الان که بارون بیاد صدای پای تو آروم بیاد
ببین خالیه جات اینجا هنوز یکی هست تو رو بد جور میخواد
از دلم نمیری به این آسونی تا وقتی میبینم که با اونی
شلوغه دورت امّا یه روزی تک و تنها میمونی
هر کسی منو یاد تو میندازه درد عشق تو میشه هر روز تازه
حواست پیش منه بگو از رفتنت پشیمونی