خداحافظ رفیق بوی دیروز ۵۵
2021-12-19 06:44:16


خداحافظ رفیق
حمید خندان

سلام ای عزیزم تو رفتی میدونم
بدون تو اینجا چه تنها میمونم
سلام ای عزیزم چقدر خالیه جات
به هرجا که میری خدا باشه همرات
نخواستم یه روزی به من دل بدوزی
نخواستم که با من بمونی بسوزی
نخواستم که قلبم برات آیینه باشه
با یه حرف ساده باز از هم بپاشه
نه این آینه آینه است نه این شب سیاهه
یه چشمم به عکس یه چشمم به راهه
فقط زنده هستم که با تو بمونم
بگو عاشق هستی میخوام که بدونم
سلام ای عزیزم تو رفتی میدونم
بدون تو اینجا چه تنها میمونم
سلام ای عزیزم چقدر خالیه جات
به هرجا که میری خدا باشه همرات