2009-12-05 05:03:47

گل یخ آکورد


2011-12-03 22:24:55

2014-01-30 18:36:47


گل یخ
ترانه سرا: کورش یغمائی
کورش یغمائی
منصور
پیروز

غم میون دو تا چشمون قشنگت، لونه كرده
شب تو مو های سیاهت، خونه كرده

سیاهی های دو چشمت، مثل غمهای منه
دو تا چشمون سیاهت، مثل غمهای منه

سیل غمها آبادیم رو ویرونه كرده
وقتی بغض از مژه هام پایین میاد، بارون میشه

دو تا چشمام بارون، شبونه كرده
وقتی با من می مونی تنهایم رو، باد میبره

گل یخ توی دلم جوونه كرده
بهار از دستهای من پر زد و رفت

ای شكوفه توی این زمونه كرده
تو اتاقم دارم از تنهایی آتیش می گیرم

چی بخونم جوونیم رفت و صدام رفته دیگه
گل یخ توی دلم جوونه كرده