2009-12-05 05:09:31

وقتشه نت پیانو


2014-04-10 23:39:39


وقتشه
ترانه سرا: ایرج جنتی عطائی
گوگوش
ابی

وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه
مهلت تولد دوباره نیست
مردن دوبارهء من وقتشه

دیگه دیره واسه گفتن
این كلام آخرینه
فرصت ضجه نمونده
لحظه های واپسینه

دیگه با عاطفه دشمن
واسه دلسنگی رفیقم
توی شط سرخ نفرت
بی صداترین غریقم

من عروسك كدوم بازی وحشت
من عروس قحطی كدوم تبارم
كه مثل تولد فاجعه سردم
كه مثل حادثه آرامش ندارم

سرد و ساده و شكسته
آینه ی قدیمی ام من
با چراغ و گل غریبه
با غبار صمیمی ام من

می مونم زیر هجوم
سنگی آوار كینه
واسه بازیچه نبودن
آخرین بازی همینه

وقتشه وقتشه رفتن وقتشه
وقتشه از تو گذشتن وقتشه