بی ستاره بوی دیروز ۳
2009-11-19 05:44:19

بی ستاره دیار ۲
2010-05-14 05:33:28

بی ستاره نت پیانو


2010-11-04 03:09:52

بی ستاره نت موسیقی


2010-11-04 03:09:00

بی ستاره ۲ نت پیانو


2015-07-26 20:51:37


بی ستاره
ترانه سرا: پرویز وکیلی
ویگن

ستاره امشب كسی ندیده
مگر ستاره كجا دمیده
مه آرمیده رنگش پریده
ابر سیاه رو به سر كشیده
چشمای ابر سیه پرآبه
میخواد بباره دلش خرابه
تو یك ستاره در آسمونم
بختم سیاهه خودم می دونم
بنال ای نی بنال امشب
به آوای جدایی بگو با یار بی مهرم
كه دور از ما چرایی
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیای كه رنگ حسرت و ماتم ندیده
رویم ای دل به دنیایی
كه رنگ غم ندیده
به دنیایی كه رنگ حسرت و ماتم ندیده