2011-03-20 18:25:04

عادت نت پیانو


2014-04-23 01:48:32

عادت ۴ نت پیانو


2015-01-31 17:21:15


عادت
شادمهر عقیلی

آغوشتو بغیر من بروی هیشکی وانکن
منو از این دلخوشیو آرامشم جدا نکن
من برای با تو بودن پر ِعشقو خواهشم
منو تو آغوشت بگیر آغوش تو مقدسه
بوسیدنت برای من تولد یک نفسه
چشمای مهربون تو منو به آتیش میکشه
نوازش دستای توعادته، ترکم نمیشه
چشمای مهربون تو منو به آتیش میکشه
به آتیش دستای توعادته،ترکم نمیشه
فقط تو آغوش خودم دغدغه هاتو جا بزار
به پای عشق من بمون هیچ کس و جای من نیار
مهر لباتو رو تنو روی لب کسی نزن
فقط به من بوسه بزن
به روح و جسم و تن من