اگه یه عاشق باشه منم منم بوی دیروز ۱۱
2011-03-20 15:28:47

اگه یه عاشق باشه منم منم نت پیانو


2014-04-09 18:42:19

اگه یه عاشق باشه منم نت پیانو


2015-02-02 17:22:30


اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم
افشین مقراضی

اگه یه عاشق تو دنیا باشه منم منم منم
اونکه نمیخواد عشقو ببازه منم منم منم
اون که تو چشماش صد قصه داره توئی توئی توئی
اون که ازاین عشق صد گله داره منم منم منم
حالا اونی که یه بی قراره
چشماش همیشه در انتظاره
طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم
اون که لحظه هاش براش یه ساله
دل کندن از تو براش محاله
نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم
کاش اون زمانی که میای دل از تو سیر نباشه
شراره های عشق ما خاموش و پیر نباشه
ما با گذشته های عشق هر دو غریبه باشیم
واسه پشیمونی تو یه لحظه دیر نباشه
حالا اونی که یه بی قراره
چشماش همیشه در انتظاره
طاقت نداره طاقت نداره منم منم منم
اون که لحظه هاش براش یه ساله
دل کندن از تو براش محاله
نیستی ببینی الان چه حاله منم منم منم