کی اشکاتو پاک میکنه آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-10-04 06:37:52
2011-10-04 06:37:52

کی اشکاتو پاک میکنه بوی دیروز ۹
2010-11-07 19:39:03

کی اشکاتو پاک میکنه نت موسیقی


2011-02-25 03:35:15


کی اشکاتو پاک میکنه
ترانه سرا: امیر فرخ تجلی
ابی

کی اشکاتو پاک میکنه
شبا که غصه داری
دست رو موهات کی میکشه
وقتی منو نداری

شونه کی
مرهم هق هقت میشه دوباره
از کی بهونه میگیری
شبای بی ستاره

برگ ریزونای پاییز
کی چشم به رات نشسته
از جلو پات جمع میکنه
برگای زرد و خسته

کی منتظر میمونه
حتی شبای یلدا
تا خنده رو لبات بیاد
شب برسه به فردا

کی از سرود بارون
قصه برات میسازه
از عاشقی میخونه
وقتی که راه درازه

کی از ستاره بارون
چشماشو هم میذاره
نکنه ستاره ای بیاد
یاد تو رو نیاره