مداد رنگی آکورد


۳۰۰۰ تومان


2012-01-14 00:15:17
2012-01-14 00:15:17

مداد رنگی بوی دیروز ۱۰2010-11-18 06:32:26

مداد رنگی نت موسیقی


2011-02-25 03:38:00

مداد رنگی نت پیانو


2014-05-01 17:23:27


مداد رنگی
ترانه سرا: بیژن سمندر
ابی

روزا با تو زندگی رو
پر از قشنگی می بینم
شبا به یاد تو همش
خوابای رنگی می بینم

چشم تو رنگ عسل
توی چشم تو نگاه
مثل شاه بیت غزل
لب تو غنچه نیمه بازه و
تن تو آتیش سوزنده داغ
قد تو مثل سپیدار بلند
دل تو نرمتر از صبح پرند

نرمتر از صبح پرند
نرمتر از صبح پرند

قرمزی لبای تو
تو هیچ مداد رنگی نیست
خودت تو آینه ها ببین
رنگ که به این قشنگی نیست
شاخه گل حیاط ما
به آب و رنگش می نازه
اما تو که خونه باشی
هی پیش تو رنگ می بازه