سلطان قلبها آکورد


2011-10-04 06:38:57

سلطان قلبها بوی دیروز ۳
2009-11-19 05:47:55

سلطان قلبها دیار ۳
2010-10-15 04:30:46

سلطان قلبها نت موسیقی


2011-03-27 14:11:41

سلطان قلبها ۲ نت موسیقی


2011-04-14 22:56:46

سلطان قلبها نت پیانو


2011-05-03 13:07:18

سلطان قلبها ۲ نت پیانو


2008-02-05 05:53:56


سلطان قلبها
ترانه سرا: محمدعلی شیرازی
عارف

یه دل میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم
بی تو چه کنم
پیش عشق ای زیبا زیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هرجا هرجا
ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی
دروازه های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی
یه دل میگه برم برم
یه دلم میگه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم
بی تو چه کنم
پیش عشق ای زیبا زیبا
خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هرجا هرجا
ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی
دروازه های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی
با من پیوستی
اکنون اگر از تو دورم به هر جا
بر یار دیگر نبندم دلم را
سرشارم از آرزو و تمنا ای یار زیبا