جان مریم آکورد


2011-10-04 06:37:41

جان مریم بوی دیروز ۱
2009-11-08 16:55:01

جان مریم گل افشان ۲
2010-03-19 03:25:12

جان مریم دیار ۲
2010-05-14 05:36:41

جان مریم نت پیانو


2010-09-19 17:49:50

جان مریم نت موسیقی


2010-10-30 22:25:38

جان مریم ۲ نت پیانو


2010-11-14 01:17:12

جان مریم ۲ نت موسیقی


2010-11-14 01:26:58

جان مریم ۳ نت پیانو


2014-08-05 23:08:19


نازنین مریم - جان مریم - گل مریم
ترانه سرا: محمد نوری
محمد نوری

وای گل سرخ و سپیدم کی می‌آیی؟
بنفشه برگ بیدم کی می‌آیی؟
تو گفتی گل درآید من می‌آیم؟
وای گل عالم تموم شد کی می‌آیی؟

جان مریم چشماتو واكن، منو صدا کن
شد هوا سفید، در اومد خورشید
وقت اون رسید كه بریم به صحرا
وای نازنین مریم

جان مریم چشماتو واكن منو صدا كن
بشیم روونه، بریم از خونه
شونه به شونه، به یاد اون روزها
وای نازنین مریم

باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم
كاش می‌خوابیدم، تورو خواب می‌دیدم
خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه
دل نمی‌دونه چه كنه با این غم
وای نازنین مریم

بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو
بیا سر كارمون بریم، درو كنیم گندمارو
بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو
بیا سر كارمون بریم، بیا بیا نازنین مریم، نازنین مریم

باز دوباره صبح شد من هنوز بیدارم
ای كاش می‌خوابیدم، تورو خواب می‌دیدم
خوشه غم توی دلم زده جوونه دونه به دونه
دل نمی‌دونه چه كنه با این غم
وای نازنین مریم، وای نازنین مریم
وای نازنین مریم