امشب در سر شوری دارم آکورد


۳۰۰۰ تومان


2011-12-03 23:51:04
2011-12-03 23:51:04

غوغای ستارگان بوی دیروز ۱
2009-11-08 17:00:49

غوغای ستارگان نت پیانو


2010-09-19 16:36:00

غوغای ستارگان نت موسیقی


2010-09-19 16:36:18


غوغای ستارگان
آهنگساز: همایون خرم
پروین
ستار
محمد اصفهانی

امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


از شادی پر گیرم که رسم به فلک
سرود هستی خوانم در بر حور و ملک
در آسمان ها ، غوغا فکنم
سبو بریزم ساغر شکنم


امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم
با ماه و پروین سخنی گویم، وز روی مه خود اثری جویم
جان یابم زین شبها، می کاهم از غمها
ماه و زهره را به طرب آرم،از خود بی خبرم ز شعف دارم
نغمه ای بر لب ها، نغمه ای بر لب ها
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم


امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم
باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگان
امشب یکسر شوق و شورم، از این عالم گوئی دورم