یک ستاره آوازهای دیگر2010-01-20 04:23:04

یک ستاره بوی دیروز ۸
2010-11-05 06:26:05

یه ستاره نت پیانو


2014-04-28 22:11:01


یک ستاره
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

اگه تنها یه ستاره
پر می زد مثل یه شاهین
می اومد پایین پایین

می نشستم من كنارش
می شدم همدم و یارش
می زدم دست نوازش
به تن براق و نازش
یه ستاره یه ستاره یه ستاره

می نشوندمش رو موهام
یا روی لاله گوشام
می سوزوندمش با اشكام
می كشوندمش به خوابام
می رسوندمش به شبهام
می خوابوندمش رو چشمام
می آوردمش تو دنیام
نقره ای می شد نفسهام
یه ستاره یه ستاره یه ستاره