2010-01-20 04:26:352010-03-28 15:44:42


پرنده
ترانه سرا: ژیلا مساعد
سیمین قدیری

يه پرنده يه پرنده
از تو صحرا از رو دريا
از توی دشتای زيبا
اومده نشسته اينجا
لبه پنجره ما

خواب من پر از صدای اين پرنده
خواب من به رنگ بال اين پرنده
حرفمو باور ندارن بچه ها
خوابامو باور ندارن بچه ها
جز پرنده جز پرنده

يه پرنده يه پرنده
از تو كوهها از رو دشتا
می پره به اوج كوهها
می پره تا ابرا بالا
من تنها رو از اينجا
يه پرنده يه پرنده