Zolfaye Yaram


Sima Bina

زلفای یارم بی نظیره
لباش چو قیماق شیره
بگردم دور چشماش
برقابرق شمشیره
جونم میاد، عمرم میاد
دوا و درمونم میاد
گلعزار خندونم میاد
یواش یواش یواش میاد صدای پاش
ارسینکای یارم جیره
پای دلم به زنجیره
الهی مو به قربون لب یار
زلفای یارم بی نظیره
شکر می ریزه از کنج لب یار
زلفای یارم بی نظیره
شکر می ریزه خرواری به خروار
زلفای یارم بی نظیره
به مثقال می فروشه مادر یار
زلفای یارم بی نظیره
از اینجا تا به بیرجند خیلی راهه
زلفای یارم بی نظیره
همهکوه و کمر سنگ و سخاله
زلفای یارم بی نظیره

رفیقون جمع شوید سنگ را بچینید
زلفای یارم بی نظیره

که یارم رفته و چشمم به راهه
زلفای یارم بی نظیره