Zire Bale Sarnevesht


Ahdieh

همه دنیای دلم
پره از ابرهای غم
آسمون دل من بارونیه
دل توی زندون غم زندونیه
رو زمین هر چی که شد قسمت ما
کار تقدیره که آسمونیه
تو جهنمی یا اگه توی بهشتی
تا که زنده ای زیر بال سرنوشتی
اشکم قطره قطره بر دامن چکیده
بی او خواب شیرین از چشمم پریده
دنیا از تو فریاد
که منهم رفتم از یاد
وای تو جهنمی یا اگه توی بهشتی
تا که زنده ای زیر بال سرنوشتی