Zandeh Roud_Sfehan


Salar Aghili

اصفهان شهر آب و آینه
مظهر نقشهای دیرینه
اصفهان شهر مرد میناکار
قابهای مسی و نقش و نگار
بر کف سفره قلمکاری
خاتم و تکه تکه دلداری
جام فیروزه فام گنبدها
طرح سیمیان نرم و رها
اصفهان شهر نای پر آواز
شهر مردان با غزل دمساز
شهر مردان با غزل دمساز
شمع خواجو و همنشینی آن
زنده رود روان و مردم ناب