Ye Shab Mahtab


Lyrics by: Ahmad Shamlou
Farhad

یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
منو می‌بره
کوچه به کوچه
باغ انگوری
باغ آلوچه،
دره به دره
صحرا به صحرا
اون جا که شبا
پشت بیشه‌ها
یه پری می‌آد
ترسون و لرزون
پاشو می‌ذاره
تو آب چشمه
شونه‌می‌کنه
موی پریشون

یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
منو می‌بره
ته اون دره
اون‌جا که شبا
یکه و تنها
تک‌درخت بید
شاد و پرامید
می‌کنه به ناز
دس‌شو دراز
که یه ستاره
بچکه مث
یه چیکه بارون
به جای میوه‌ش
سر یه شاخه‌ش
بشه آویزون

یه شب مهتاب
ماه می‌آد تو خواب
منو می‌بره
از توی زندون
مث شب‌پره
با خودش بیرون
می‌بره اون‌جا
که شب سیا
تا دم سحر
شهیدای شهر
با فانوس خون
جار می‌کشن
تو خیابونا
سر میدونا:
عمو یادگار!
مرد کینه‌دار!
مستی یا هش‌یار
خوابی یا بیدار؟

مست ایم و هش‌یار
شهیدای شهر
خواب ایم و بیدار
شهیدای شهر
آخرش یه شب
ماه می‌آد بیرون
از سر اون کوه
بالای دره
روی این میدون
رد می‌شه خندون

یه شب ماه می‌آد
یه شب ماه می‌آدشهیدان شهر
موسیقی فیلم داش آکل

Ye Shab Mahtab from album: Chords


$0.99


2012-01-25 01:10:31


Ye Shabe Mahtab from album: Scent of Yesterday 41


Add MP3 $0.99


2016-12-15 07:44:26


Ye Shabe Mahtab from album: Piano Sheet Music


Add MP3 $0.49


2016-12-28 01:42:10