Yar Kopoleh


Shahram Shabpareh

یار شیرازییم سبز چکوله..یار شیرازیم سبز چکوله
به هواش لیم لیم هی پام می سٌره ،به هواش لیم لیم هی پام می سره
خودش میدونه خوب دل من مهربونه..دوستش میداره منتظر براش میمونه،های براش میمونه
بازم هنوز از کشتنو پروا نداره..نمیگه آخه بچه مردم جوونه،های والله جوونه
یار شیرازیم سبز چکوله..یار شیرازیم سبز چکوله
به هواش لیم لیم هی پام می سٌره ،به هواش لیم لیم هی پام می سره
او چشم قشنگو چشامو تر کرده..شهرو خبر کن کاکا محشر کرده
ایتو ایتو بسکه دلم میلرزه..ساعت گل،گلاشو پرپر کرده
دختر شیرازی که سرو نازی..حق داری والله به خودت بنازی
دختر شیرازی که سرو نازی..حق داری والله به خودت بنازی
یار شیرازیم یه گمپ گله..کمرش باریک دستهاش کپله
یار شیرازیم یه گمپ گله..کمرش باریک دستهاش کپله
او چشم قشنگو چشامو تر کرده..شهرو خبر کن کاکا محشر کرده
ایتو ایتو بسکه دلم میلرزه..ساعت گل،گلاشو پرپر کرده
دختر شیرازی که سرو نازی..حق داری والله به خودت بنازی
دختر شیرازی که سرو نازی..حق داری والله به خودت بنازی
یار شیرازیم یه گمپ گله..کمرش باریک دستهاش کپله
یار شیرازیم یه گمپ گله..کمرش باریک دستهاش کپله
یار شیرازیم سبز چکوله..یار شیرازیم سبز چکوله
به هواش لیم لیم هی پام می سٌره ،به هواش لیم لیم هی پام می سره
یار شیرازیم یه گمپ گله..کمرش باریک دستهاش کپله
یار شیرازیم یه گمپ گله..کمرش باریک دستهاش کپله