Yar Hafez


Lyrics by: Hafez
Rastin

دیدی ای دل که غم عشق، دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آخ از آن مست که با مردم هشیار چه کرد
اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار
طالع بی‌شفقت بین که دگر بار چه کرد
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر
وه که با خرمن مجنون دل‌افکار چه کرد
دیدی ای دل که غم عشق، دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد
ساقیا باده بیاور که نگارنده غیب
کس ندانست که در پرده اسرار چه کرد
آن که هر نقش زدی دایره‌ی مینایی
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد
فکر عشق، آتش غم بر دل حافظ می‌سوخت
یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد