Yade To


Mani Rahnama

از من و تو روی ساحل، تنها یک رد پا مونده
رفتی اما رنگ چشمات،تو نگاه دریا مونده
از من و تو توی جنگل، بین شاه بلوطای پیر
هنوزم عکس دو تا قلب، رو تن درختا مونده
از تو تنها یادی مونده، پشت این پنجره سرد
یاد اون چشمای نازت، که من و دیوونه میکرد
یاد اون ساعت سنگین، لحظه وداع آخر
که بهت با گریه گفتم، یه روزی دوباره برگرد
شب ویرونی آینه، شب سوختن ستاره
شبی که با خنده گفتی، دیگه فایده ای نداره
حالا من موندم و یاد عشقی که شکست و فرسود
یاد عاشقی که یک روز تکیه گاه بغض من بود
هنوزم وقتی غروبا، دریا رنگ غم میگیره
وقتی تو دست صخره، موجی آهسته میمیره
من به یاد تو میافتم، نازنین رفته از دست
ولی افسوس دیگه انگار، واسه گریه خیلی دیره