Vaghti Mikhandi


Lyrics by: Mohammad Ali Shirazi
Googoosh

شادی جان منی وقتی داری می خندی
شاخه یاسمنی وقتی داری می خندی
هه هه ، هو هو
ای که لب تازه تر از غنچه لاله داری
غنچه رو وا می کنی وقتی می خندی
گر چه همتا نداری مثل گل بهاری
راستی غوغا می کنی وقتی می خندی
وقتی لبت آویزه خنده می بنده
بر روی من چهره این دنیا می خنده
تو رو بخدا ای زیبای من
بیا که بخنده لبهای من
بخند و بخندون
دنیای من
شادی جان منی وقتی داری می خندی
شاخه یاسمنی وقتی داری می خندی
ای که لب تازه تر از غنچه لاله داری
غنچه رو وا می کنی وقتی می خندی
وقتی لبت آویزه خنده می بنده
بر روی من چهره این دنیا می خنده
تو رو بخدا ای زیبای من
بیا که بخنده لبهای من
بخند و بخندون
دنیای من
هه هه ، هو هو
هه هه ، هو هو