Vaghti Delat Shekast


Siamak Abbasi

وقتی دلت شکست، تنها و بی هدف
شب پرسه می زنی از هر کدوم طرف
روزای خوبتو انکار می کنی
این واقعیتو تکرار می کنی
اطرافیانتو از دست می دی و
افسرده می شی و از دست می ری و
دور خودت همش دیوار می کشی
افسوس می خوری، سیگار می کشی
تن خسته ای ولی خوابت نمی بره
این حس لعنتی از مرگ بدتره
دل می کنی از این، دل می بری از اون
یک اتفاق تلخ افتاده بینتون
می بری از همه، از هر کسی که هست
این حال و روزته، وقتی دلت شکست