Shookh


Marjan

دلی که دلدار داره
نازش خریدار داره
عزیز هر انجمنه
رونق بازار داره
دل که بی دلدار باشه
از همه بیزار باشه
فرقی براش نمیکنه
گل باشه یا خار باشه
گل باشه یا خار باشه
ای شوخ مرا چشم تو سرگردون کرد
در پیچ و خم زلف تو در زندون کرد
در حق دل من این ستم بود که دل
نیش سخن از تو دید و نوش جون کرد
ای کاش دلم تو رو گواهی می داد
یا این که شهادت شفاهی می داد
یا این که سر مرا که بی سامان است
دست تو نوید سر پناهی میداد
دست تو نوید سر پناهی میداد
ای شوخ مرا چشم تو سرگردون کرد
در پیچ و خم زلف تو در زندون کرد
در حق دل من این ستم بود که دل
نیش سخن از تو دید و نوش جون کرد
من از تو به غیر از تو تمنایم نیست
در هیچ کجا بدون تو جایم نیست
با دبه فردا منو سرگرم نکن
امروز بیا امید فردایم نیست
امروز بیا امید فردایم نیست