Shisheh va Sang


Emad Ram

دلی داریم و دلداری نداریم کیجا
غمی داریم و غمخواری نداریم کیجا
به تنهایی چنان دل آشنا شد
که دیگه با کسی کاری نداریم
بشنو از دلم قصّه ی حال من
شده پامال تو همه امال من
دنیا بی تو برام زندون تنگه
دل من شیشه و دل تو سنگه
دلت بنده گمونم جای دیگه کیجا
سرت گرمه به صحبت های دیگه کیجا
اگه دور همه عالم بگردی
نمی یابی چو من شیدای دیگه
بشنو از دلم قصّه ی حال من
شده پامال تو همه آمال من
دنیا بی تو برام زندون تنگه
دل من شیشه و دل تو سنگه
بشنو از دلم قصّه ی حال من
شده پامال تو همه آمال من
دنیا بی تو برام زندون تنگه
دل من شیشه و دل تو سنگه