Shah Sanam


Sima Bina

(همخوانی)
(شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو)2
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی) 2
( سیما بینا)
آی بیا که جانم از جانت جدا نیست یار گلم
آی بیا که در دلم بی تو صفا نیست یار گلم
آی بیا یک لحظه پیش هم نشینیم یار گلم
آی خدا می دونه دنیا را وفا نیست یار گلم

شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی

به قرآن مجید آیه آیه
دلم هر لحظه دیدار تو مایه (می خواهد)
اگر از طعنه های مردم نترسم
به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلم

شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی
(همخوانی)
(شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو)2
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی) 2
(سیما بینا)
آی سر راهت نشینم خسته خسته یارگلم
آی گل ریحون بچینم دسته دسته یار گلم
به قرآن مجید آیه آیه
دلم هر لحظه دیدار تو مایه (می خواهد)
اگر از طعنه های مردم نترسم
به دنبالت می آیم مثل سایه یار گلم

همخوانی)
شاه صنم، زیبا صنم بوسه زنم لبهای تو
ابرشم قیمت نداره حیف ازون موهای توی
ابرشم قیمت نداره حیف ازون حیف ازون
موهای تو