Shabhaye Tehran


Mohammad Nouri

شب های تهران زیباست زیباست
زیباترین شبهای دنیاست
در آسمانش هر شب هرشب ،
نور امید و عشق و رویاست

در کوچه هایت خانه ها خوابند ،
یاد نسیم و یاد مهتابند
در کوچه هایت خانه ها خوابند ،
یاد نسیم و یاد مهتابند
در کوچه هایت خانه ها خوابند ،
یاد نسیم و یاد مهتابند

امّا تو بیداری ای شهر بی خواب
در خلوت شب ها در نور مهتاب
شهر من هر شب چون آسمان است
غرق پولک ، ستارگان است
شهر من هر شب چون آسمان است
غرق پولک ، ستارگان است

در گوشه ی هر قلبی ، عشقی
در هر نگاهی مهر یاران
در رنگ مهتاب پاییزی ،
صد خاطره از روزگاران

از کهکشان ها پرسی نشانم
رویای شب های تهرانم
از کهکشان ها پرسی نشانم
رویای شب های تهرانم
از کهکشان ها پرسی نشانم
رویای شب های تهرانم

ای شهر خوب من ، ای شهر زیبا
من با تو می مانم ، ای شهر رویا
شهر من هر شب چون آسمان است
غرق پولک ، ستارگان است
شهر من هر شب چون آسمان است
غرق پولک ، ستارگان است