Sarnevesht


Siavash Ghomayshi

سرنوشتم، به من میگه، دیگه روزا میمیرن
دیگه هرگز، روزای من، حرفای خوب ندارن
رفتن تو، که دیگه واسم، اشکی نمونده
نمی دونم، کجا رفتی چرا رفتی
حالا هر وقت، یادم میاد، برام چیا میگفتی
دیگه اشکم، برام میگه، حرفارو خوب میدونه
رفتن تو که دیگه واسم، اشکی نمونده
نمی دونم، کجا رفتی چرا رفتی
توی تلخی وجودم، مثل این اشکای شورم
توی این وحشت تنها، میدونم فردا میمیرم
وقتی یاد تو نباشم، دیگه از زندگی سیرم
مثل این اشکای پیرم، میدونم فردا میمیرم