Sanar Bedeh Ash


Nahid

یه وقت برات می مردم، گول حرفاتو می خوردم
زمونی بی بهونه، بهت دل می سپردم
حالا صنار بده آش، به همین خیال باش
برو صنار بده آش، به همین خیال باش
که بازم دلم برات غش بره
کلا سر سادش بره
کو تا برات تب کنه کاراتو مرتب کنه
شب رو باهات صبح، بعدش صبح رو باهات شب کنه
حالا صنار بده آش، به همین خیال باش
بله صنار بده آش، به همین خیال باش
یادت می آد بهت گفتم یه روزی
بهت گفتم می رم می شینی می سوزی
شنیدم بعد من کارت همینه
همش نشستی چشم به در می دوزی
می گی به خشکی شانس ای دل بسوزی
به خشکی شانس بسوزی دل بسوزی
حالا صنار بده آش، به همین خیال باش
برو صنار بده آش، به همین خیال باش
یه وقت برات می مردم، گول حرفاتو می خوردم
زمونی بی بهونه، بهت دل می سپردم
حالا صنار بده آش، به همین خیال باش
برو صنار بده آش، به همین خیال باش
که بازم دلم برات غش بره
کلا سر سادش بره
کو تا برات تب کنه کاراتو مرتب کنه
شب رو باهات صبح، بعدش صبح رو باهات شب کنه
آره صنار بده آش، به همین خیال باش
بله صنار بده آش، به همین خیال باش
یادت می آد بهت گفتم یه روزی
بهت گفتم می رم می شینی می سوزی
شنیدم بعد من کارت همینه
همش نشستی چشم به در می دوزی
می گی به خشکی شانس ای دل بسوزی
به خشکی شانس بسوزی دل بسوزی
حالا صنار بده آش، به همین خیال باش
برو صنار بده آش، به همین خیال باش
حالا صنار بده آش، به همین خیال باش
که بازم دلم برات غش بره
کلا سر سادش بره
کو تا برات تب کنه کاراتو مرتب کنه
شب رو باهات صبح، بعدش صبح رو باهات شب کنه
آره صنار بده آش، به همین خیال باش
بله صنار بده آش، به همین خیال باش