Sake Dorou


Nahid

عشق من زاده ی یک قطره ی ابه
راز تنگ ته دریاهای خوابه
گاهی نزدیک به من مثل خود من
گاهی از من بدوریه سرابه
عشق من یه درده که دوا نداره
اما مرهم روی هر زخمی میزاره
گاهی وقتا عطش ظهر کویره
بعضی وقتام مثه بارون بهاره
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من میخواد که موندنی بمونه
پاکی زمزمه ی اب روونه
گاهی وقتا مرهم سوزش اتیش
بعضی وقتام مثه اتیش میسوزونه
عشق من یه درده که دوا نداره
اما مرهم روی هر زخمی میزاره
گاهی وقتا عطش ظهر کویره
بعضی وقتام مثه بارون بهاره
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من زاده ی یک قطره ی ابه
راز تنگ ته دریاهای خوابه
گاهی نزدیک به من مثل خود من
گاهی از من بدوریه سرابه
عشق من یه درده که دوا نداره
اما مرهم روی هر زخمی میزاره
گاهی وقتا عطش ظهر کویره
بعضی وقتام مثه بارون بهاره
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من میخواد که موندنی بمونه
پاکی زمزمه ی اب روونه
گاهی وقتا مرهم سوزش اتیش
بعضی وقتام مثه اتیش میسوزونه
عشق من یه درده که دوا نداره
اما مرهم روی هر زخمی میزاره
گاهی وقتا عطش ظهر کویره
بعضی وقتام مثه بارون بهاره
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه
عشق من به سکه ی دو رو میمونه
این ورش عقله و اون ورش جنونه