Ragbar


Nima Masiha

گریه نکن که زندگی حس کردن فاصله هاست
پلی که بین ما شکست ساده ترین تقاص ماست
این ماه منعکس شده رو شیشه ی شب ببین
که مثل ما گمشده تو تاریکی های نقطه چین
برای من گریه نکن که مثل سایه با توام
که از همین خاکستر اشک تو شعله ور شدم
تقصیر تو نبود اگه غم دور ما پیله کشید
اگه که دست خیس من به گونه ی تو نرسید
وقتی چشات رگبارش به یال اسبا میسپره
اینجا یکی کنار تو دلتنگیهاش میشمره
من آرزومه که تو این دلگریه های دم به دم
تو گاهی لبخند بزنی من گاهی ساده جون بدم