Parishoun


Lyrics by: Babak Rouzbeh
Pouya

ازم رو بر نگردون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون
تو رو جون عزیزت به ایمون و به دینت
به نذر سفره چینت به حق نازنینت
ازم رو بر نگرون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون
تو رو جون عزیزت دو تا چشماتو رو کن
تو رو جون عزیزت دلم رو زیر و رو کن
یه زیر چشمی نظر کن منو از راه به در کن
دل داغون ما رو بگیر و در به در کن
ازم رو بر نگردون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون
مگه تا کی می تونی بشی از من فراری
باید تو مال من شی دیگه راهی نداری
خیال نکن که آسون شدم برات پریشون
نذار بشم پشیمون بیا رو بر نگردون
ازم رو بر نگرون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون
تو رو جون عزیزت دو تا چشماتو رو کن
تو رو جون عزیزت دلم رو زیر و رو کن
یه زیر چشمی نظر کن منو از راه به در کن
دل داغون ما رو بگیر و در به در کن
ازم رو بر نگردون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون
مگه تا کی می تونی بشی از من فراری
باید تو مال من شی دیگه راهی نداری
خیال نکن که آسون شدم برات پریشون
نذار بشم پشیمون بیا رو بر نگردون
ازم رو بر نگردون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون
ازم رو بر نگردون پریشونم پریشون
واست می میرم آسون واست می میرم آسون