Omr Doo Rozeh


Siavash Ghomayshi

این عمر دو روزه
که به داره منو داره
وقتی که میدوزه
دل من حرفی که داره
حرف اوجه
که به ذلت تن نداده
وقتی که میگیره
دل من حرفایی داره
وقتی که میرنجه
به دلش دردایی داره
که بمیره
چون به ذلت تن نمیده