Natars


Amir Tajik

نترس از ماتیه آینه
نترس از قاب بی تصویر
میونه بودن و رفتن
نترس از بازی تقدیر

نترس از سایه های شب
رو پلک خسته ی بارون
نگو از باد و از توفان
به روی شاخه ی عریون

نترس نترس نترس آه نترس
نترس از ماتیه آینه
نترس نترس نترس نترس
نترس از قاب بی تصویر

هنوزم یک نفس مونده
هنوزم جاریه پونه
برای رجعت یک عشق
چراغش روشنه خونه

برای رستن از غربت
نگو از باور یک درد
هنوزم یک لب خاموش
میخونه عشق من برگرد

نترس نترس نترس آه نترس
نترس از ماتیه آینه
نترس نترس نترس نترس
نترس از قاب بی تصویر

نترس از ماتیه آینه
نترس از قاب بیی تصویر
میونه بودن و رفتن
نترس از بازی تقدیر

نترس از کوچ پروانه
نگو از خالیه خونه
هنوزم راز شب بو رو
دله پروانه میدونه

هنوزم یک نفس مونده
هنوزم جاریه پونه
برای رجعت یک عشق
چراغش روشنه خونه

برای رستن از غربت
نگو از باور یک درد
هنوزم یک لب خاموش
میخونه عشق من برگرد

نترس نترس نترس آه نترس
نترس از ماتیه آینه
نترس نترس نترس نترس
نترس از قاب بی تصویر