Morghe Shans


Fataneh

دور ، دور تویه می دونم
تور ، دست تویه می دونم
به پول و مال خود می نازی
به دنیای همه می سازی
هر چی که بخوای چون و چرا نداره
هیچ کار نداری کی از کجا میاره
منو کنج خونه تا صبح تا شب می شونی
خر مرادو تو سواری ها می رونی
هر سازی زدن باید برقصم
ارباب تویی من کنیزت هستم
هر سازی ، هر سازی
هر سازیبخوای ، باید برقصم
فکر نکن همیشه زمونه ایطور میمونه
برا مام یه روزی مرغک شانس میخونه
فکر نکن همیشه زمونه ایطور میمونه
برا مام یه روزی مرغک شانس میخونه
میخونه ! میخونه ! میخوووووونهه ه ه ه
ما هم دل داریم ، آ خدا
درد دل داریم ، آ خدا
نماز و التماس کارمه
غم و آه سینه سوز یارمه
حالی جز دعا ، به درگاهت ندارم
دستم خالیه، آه در بساط ندارم
سرنوشت هر کی هرچی است همونه
هر چی اوس کریم قسمت کنه همونه
هر سازی که زد ، باید برقصی
از خشم خدا باید بترسی
هر سازی ، هر سازی
هر سازی که زد ، باید برقصی
فکر نکن همیشه زمونه ایطور میمونه
برا مام یه روزی مرغک شانس میخونه
فکر نکن همیشه زمونه ایطور میمونه
برا مام یه روزی مرغک شانس میخونه
میخونه ! میخونه ! میخوووووونهه ه ه ه
دیگه دور منه ! نگه نه
جونت دست منه ! نگو نه
به فریاد تو کس نرسه
بسوز،تا جون به لبات برسه
به تو گفتم چوب خدا صدا نداره
برای آدمی مثل تو رحم نداره
به انتظار می شونم،تو رو قال می زارم
با این کار ، می دونمکفر تو در میارم
هر سازی زدم ، باید برقصی
قربونت منم ، غلام تو هستی
هر سازی ، هر سازی
هر سازی زدم باید برقصی
فکر نکن همیشه زمونه ایطور میمونه
برا مام یه روزی مرغک شانس میخونه
فکر نکن همیشه زمونه ایطور میمونه
برا مام یه روزی مرغک شانس میخونه
میخونه ! میخونه ! میخوووووونهه ه ه ه !