Metoni Mosht Mano Va Bkoni


Ramesh

می تونی مشت منو وا بکنی
منو پیش همه روا بکنب
میتونی همره این قطره اشک
دامنمو مثل دریا بکنی
اما مشکل بتونی
عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی
اما مشکل بتونی
عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاریتو پیدا بکنی
می تونی قهر بکنی ناز بکنی
از نو اون حرفا رو اغاز بکنی
می تونی قلبمو اتیش بزنی
با دلم غهها رو دمساز بکنی
اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاریتو پیدا بکنی
اما مشکل بنونی عشقمو هاشا بکنی دیگه مشکل مثل من یاریتو پیدا بکنی
می تونی رو دل من پا بذاری
منو با این همه غم جابذاری
می تونی عشقمو از من بگیری
دلمو بیکس و تنها بذاری
اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی
اما مشکل بتونی عشقمو هاشا بکنی
دیگه مشکل مثل من یاری تو پیدا بکنی