Majnoun


Morteza
Sima Bina

الا دختر که موهای تو بور یار
به حموم میروی راه تو دور
به حموم میروی زودی بیا ای یار
که آتیش بر سرم مثل تنور
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
ستاره آسمون نقش زمین یار
خدا انگشتر یارم نگین
خداوندانگهدار نگین باشه
که یار اول واخر همینه
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
کدوم کوه و کمربوی تو داره یار
کدوم ماه جلوه روی تو داره
همون ماهی که از قبله زند سر باز
نشون از قامت و روی تو داره

ستاره آسمون نقش زمین یار
خدا انگشتر یارم نگین
خداوندانگهدار نگین باشه
که یار اول واخر همینه
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی
مجنون نبودم مجنونم کردی
از شهر خودوم بیرونم کردی آی