Mahi Joun


Mansour

ماهی جون آبی دریا رو فراموش نکنیم
قصه ی آبی موجا رو فراموش نکنیم
نکنه دلت بگیره ، بشکنی مثل حباب
ببره دنیا رو آب ، بسپاری چشماتو به خواب
ماهی جون تنگ بلور ، قصر بلور نیست می دونی
می تونی بشکنی این تنگ بلورو ، می تونی
ماهی جون تنگ بلور ، قصر بلور نیست می دونی
تو بخوای بشکنی این تنگ بلورو ، می تونی (بلورو می تونی،بلورو می تونی)
شب این تنگ بلور ، نقره ی ماهو کم داره
چشمای آبی تو همیشه رنگ غم داره (رنگ غم داره)
پشت اون کوه بلند ، دریای آزاد ماهی جون
چشم به راتن همه ماهی های آزاد ، ماهی جون
چشم به راتن همه ماهی های آزاد ، ماهی جون
ماهی جون تنگ بلور ، قصر بلور نیست می دونی
می تونی بشکنی این تنگ بلورو ، می تونی
ماهی جون تنگ بلور ، قصر بلور نیست می دونی
تو بخوای بشکنی این تنگ بلورو ، می تونی (بلورو می تونی)
شب این تنگ بلور ، نقره ی ماهو کم داره (کم داره)
چشمای آبی تو همیشه رنگ غم داره (غم داره،)
پشت اون کوه بلند ، دریای آزاد ماهی جون (ماهی جون)
چشم به راتن همه ماهی های آزاد ، ماهی جون (ماهی جون)
بال هاتو تکون بده ، نفس بکش ، شنا بکن
بشکن این شیشه رو با سر ، خودتو رها بکن
بشکن این شیشه رو با سر ، خودتو رها بکن
ماهی جون تنگ بلور ، قصر بلور نیست می دونی
می تونی بشکنی این تنگ بلورو ، می تونی
ماهی جون تنگ بلور ، قصر بلور نیست می دونی
تو بخوای بشکنی این تنگ بلورو ، می تونی (بلورو می تونی،بلورو می تونی،بلورو می تونی)