Leili Manal


Lyrics by: Parviz Vakili
Viguen

لیلی چه ناله می کنی
امشب بجای می دگر
خون در پیاله می کنی
لیلی منال عمرم منال جونم منال عشقم منال
لیلی منال جونم منال عمرم منال عشقم منال
چه شور و غوغا می کنی
خون در دل ما می کنی
امروز و فردا می کنی
لیلی منال عمرم منال جونم منال عشقم منال
لیلی منال جونم منال عمرم منال عشقم منال
قربون خندیدنت، خرامیدنت، چو آهو رمیدنت
قربون نه گفتنت، قسم دادنت، بهونه گرفتنت
لیلی منال عمرم منال
عشقم منال جونم منال
هزار تا خاطر خواه داری
چشم و دلی سیاه داری
نشد دلی نگاه داری
لیلی منال عمرم منال جونم منال عشقم منال
لیلی منال جونم منال عمرم منال عشقم منال
قربون خندیدنت، خرامیدنت، چو آهو رمیدنت
قربون نه گفتنت، قسم دادنت، بهونه گرفتنت
لیلی منال عمرم منال
عشقم منال جونم منال