Koudom Shab


Nahid

نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
از اون شبهای مهتاب
اینور پل اونور اب
که تا صبح سحر میشم که بیتاب
زچشمام میپره خواب
حیف حالا شده کمیاب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
از اون دلهای لرزون
اینورش جون اونورش جون
عاشق میشدیم از تو چه پنهون
وای همچینو همچون
طرف میبردش اسون
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اگه گذشته سالو ماهو هفته
یادش زدلم رفته ته
هنو یادش که از یادم نرفته
نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
از اون شبهای مهتاب
اینور پل اونور اب
که تا صبح سحر میشم که بیتاب
زچشمام میپره خواب
حیف حالا شده کمیاب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
از اون دلهای لرزون
اینورش جون اونورش جون
عاشق میشدیم از تو چه پنهون
وای همچینو همچون
طرف میبردش اسون
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اونروزا همه ی حرفا قشنگ بود
اسمون شهرم ابی رنگ بود
اگه گذشته سالو ماهو هفته
یادش زدلم رفته ته
هنو یادش که از یادم نرفته
نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
نه از این شب
نه از اون شب
نه از این شب
نه از اون شب
پس کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
کدوم شب ای کدوم شب ای کدوب شب
نه از این دل نه از اون دل
نه از این دل نه از اون دل
پس کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل
کدوم دل ای کدوم دل ای کدوم دل